Screenshot 2014-07-13 02.43.56

Creepy fan in darkness.