Vancouver’s Arbutus corridor - Kitsilano Rail Two years ago, eight bright orange metal silos—each...